Handelsbetingelser

REJSEBESTINGELSER
Rejsebetingelser for rejser med Weekend-ski, som drives af Vridsløsemagle Turistfart ApS – en del af Anchersen A/S

Bestilling og betaling:
Bestilling og betaling sker online på www.weekend-ski.dk.

Kundens afbestilling af rejsen:
Afbestilling kan ske frem til 14 dage før afrejse på mail til info@weekend-ski.dk.
Ved afbestilling mellem 14-8 dage er 50 % af rejsens pris tabt
Ved afbestilling mindre end 8 dage før afrejse eller ved udeblivelse er hele rejsens pris tabt.
Afbestillingen er først gyldig, når du har modtaget en bekræftelse herpå.

Bagageansvar:
Deltageren er selv ansvarlig for at bagage kommer med bussen og bør kontroller at dette finder sted. Evt.
erstatningskrav vedrørende stjålen, forsvundet eller beskadiget bagage skal rettes til deltagerens eget
forsikringsselskab.

Rygning:
Vi kører kun røgfri busser.

Pas/visa:
Husk at medbringe gyldigt pas, bedes opbevaret i håndbagagen.
For danske statsborgere kræves der ikke visum til de rejselande, dette program omhandler.
Udenlandske statsborgere skal selv søge oplysning om visumregler hos det/de pågældende landes
ambassader, som rejsen omhandler.

Busstandard:
Vi kører med komfortable busser med klimaanlæg, vipstole, fodhviler, toilet, stik, køleskab og køkken.

Forsinkelser:
Vi påtager os intet ansvar for forsinkelser pga. vejrlig, politiske indgreb, færgers drift, trafikale forhold eller
lignede, og der kan ikke kræves erstatning.

Rejsedeltagerens ansvar:
Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på aftalte mødestedet, kan ikke påregne nogen form for
godtgørelse.
Rejsedeltagerne er forpligtet til at respektere ordensbestemmelserne, som er gyldige for busserne, hotellet
etc., samt optræde så medrejsende ikke generes. Tilsidesættes disse regler forbeholder Vridsløsemagle
Turistfart sig retten til at udelukke rejsedeltageren fra rejsen. Rejsedeltageren må da selv bekoste
hjemrejse, og der ydes ingen godtgørelse for tabt rejse.

Weekend-ski / Vridsløsemagle Turistfart A/S
Jernholmen 20-22
2450 Hvidovre
Tlf.: 38 88 10 70
E-mail: info@weekend-ski.dk
www.weekend-slki.dk // www.anchersen.dk

Aflysning af rejse:
Vridsløsemagle Turistfart kan aflyse en rejse af følgende årsager: Katastrofe, krigshandlinger, uroligheder,
strejke og lignende. Derudover kan vi aflyse en tur, såfremt vi ikke har modtaget et tilstrækkeligt antal
tilmeldinger, ligesom vi aflyse, hvis der er ikke tilstrækkeligt med sne på destinationen. I tilfælde af
aflysning vil vi forsøge at om-booke til en anden dato eller destination, hvis det ønskes, eller refundere det
indbetalte beløb.

Reklamationer:
Reklamationer over hotel eller andet vedr. rejsen skal ske straks på stedet til rejselederen, så eventuelle fejl
eller mangler kan blive rettet.

Glemte sager:
Efterlysning af glemte sager modtages i kontorets åbningstid mandag – fredag kl. 08.00 – 16.00 og skal ske
umiddelbart efter hjemkomst.
Glemte sager kan afhentes efter aftale på virksomhedens adresse.

Arrangør:
Vridsløsemagle Turistfart ApS
Jernholmen 20-22
2650 Hvidovre
CVR: 36972688
Telefon: 3888 1070
E – mail: info@weekend-ski.dk
www.weekend-ski.dk // www.anchersen.dk
Medlem af rejsegarantifonden nr. 3151.